ایمنی درمانی

مطالعات نشان داده اند که افرادی که سیستم ایمنی قوی تری دارند کمتر دچار سرطان می شوند از این فرضیه استفاده شده وسیستم ایمنی فرد راتقویت می کنند تا خودش علیه سلول های سرطانی مقابله کند .بنابراین برخی از درمان های هدفمند می توانند به سیستم ایمنی برای از بین بردن سلول های سرطانی کمک کنند .از جمله داروهای ایمنی درمانی می توان به اینترفرون ها اینتر لوکین 2 مونوکلونال آنتی بادی ها و واکسن ها اشاره کرد.