برگزاری لایو مشترک با موضوع مدیریت عمر،راز پیروزی بر سرطان

لایو مشترک پروفسور احمد روستا مبتکر مدیریت عمر و دکتر ثریا سلمانیان متخصص انکولوژی 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۲۱ 
با ما همراه باشید و سوالات خود را مطرح نمایید.

صفحه اینستاگرام