نحوه برخورد و درمان بيماران مبتلا به سرطان در دوران بحران كرونا بخش سوم

نحوه برخورد و درمان بيماران مبتلا به سرطان در دوران بحران كرونا

از زبان دكتر ثريا سلمانيان متخصص رادیوتراپی انکولوژی 

مشاهده ویدئو