همایش ها

برگزاری اولین همایش معرفی گروه مردم نهاد «کارومهر»

برگزاری اولین همایش معرفی گروه مردم نهاد «کارومهر»

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
همایش تاز های سرطان پستان متاستاتیک

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
برگزاری همایش یکروزه سرطان پستان

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
برگزاری همایش سرطان پستان و باروری برگزاری همایش سرطان پستان و باروری

همایش سرطان پستان و ناباروری با حضور جمعی از اساتید…

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
همایش یکروزه تازه های سرطان کلیه

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
مراسم رونمايي از دستگاه شتاب دهنده جديد مركز گامانايف ايران

مراسم رونمايي از دستگاه شتاب دهنده جديد مركز گامانايف ايران،…

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
کارگاه آموزشی با عنوان شناخت سرطان، راه های پیشگیری و… کارگاه

لینک برگزاری کارگاه آموزشی خانم دکتر سلمانیان در جشنواره نوروزی…

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »
جلسه شناخت و پیشگیری از سرطان

 • 00

  روز

 • :
 • 00

  ساعت

 • :
 • 00

  دقیقه

 • :
 • 00

  ثانیه

Learn more »