برگزاری گراند راند تازه های سرطان پستان

همایش تازه های درمان سرطان پستان در روز پنجشنبه 7 شهریور ماه 1398 توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران برگزار گردید.
دراین همایش علمی در خصوص تازه های تشخیص و درمان سرطان بحث و تبادل نظر گردید . 


تازه ترین اخبار