همایش تاز های سرطان پستان متاستاتیک

همایش تاز های سرطان پستان در روز پنجشنبه 18 مرداد ماه 1397 توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با حضور جمعی از اساتید و همکاران در حوزه درمان سرطان برگزار گردید . 


تازه ترین اخبار